РЕГЛАМЕНТ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ MyPath

РЕГЛАМЕНТ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ «MyPath для громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України

§1 Загальні положення
1. Цей регламент (далі за текстом – «Регламент») визначає умови подання заявки та участі в навчальних курсах, організованих компанією ManpowerGroup Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Prosta 68, внесеною до реєстру підприємств, що ведеться XII Господарським відділом Національного судового реєстру Районного суду для столичного міста Варшави у Варшаві за номером KRS 0000062137, номер NIP 526-24-93-733, статутний капітал 2350000 злотих, далі за текстом – «Організатор».
2. Регламент визначає правила участі в програмі „MyPath”.

§2 Визначення
1. Регламент – цей регламент програми „MyPath”.
2. Організатор – компанія ManpowerGroup Sp. z o.o. з місцезнаходженням у Варшаві за адресою: ul. Prosta 68, внесена до реєстру підприємств, що ведеться XII Господарським відділом Національного судового реєстру Районного суду для столичного міста Варшави у Варшаві за номером KRS 0000062137, номер NIP 526-24-93-733, статутний капітал 2350000 злотих.
3. Програма „MyPath” – програма у сфері менторингу, а також рескілінгу і апскілінгу (перекваліфікації та підвищення кваліфікації персоналу), організована Організатором, яка передбачає допомогу учасникам в їхньому професійному і кар’єрному розвитку, шляхом уможливлення їм передусім доступу до мовних курсів, до підвищення кваліфікації та практичної підготовки до роботи.
4. Учасник – фізична особа, яка бере участь у програмі „MyPath” та уклала з Організатором договір про надання послуг, що охоплює проведення курсів, і яка є громадянином України та прибула на територію Польщі у зв’язку з російсько-українським збройним конфліктом в Україні.
5. Мовні курси – навчальні курси, організовані Організатором у рамках участі в програмі „MyPath”, у рамках яких третій суб’єкт на замовлення Організатора проводить мовні курси.

§3 Мета програми „MyPath”
3. Метою програми „MyPath” є допомога учасникам в їх професійному та кар’єрному розвитку шляхом уможливлення їм передусім доступу до мовних курсів, до підвищення професійної кваліфікації і практичної підготовки до роботи. Мета підвищення кваліфікації – полегшення учасникам пошуку роботи на території Республіки Польща.
4. Програма „MyPath” охоплює:
a. програму мовних курсів:
i. організацію занять з вивчення польської мови для учасників;
b. програму з менторингу:
i. залучення мережі агенцій Організатора на території Польщі до набору осіб до програми та їх підтримку для їх подальшого працевлаштування;
ii. довгострокова підтримка в супроводі, соціальній інтеграції та входженні на ринок праці завдяки роботі спеціальних консультантів та асистентів, які допомагатимуть учасникам;
iii. підтримка при працевлаштуванні;
c. програма у сфері рескілінгу та апскілінгу:
i. підтримка в перекваліфікації та підвищенні кваліфікації.

§4 Подання заявки для участі в програмі „MyPath”
1. Умовою участі в програмі „MyPath” є заповнення Учасником реєстраційної онлайн-форми або письмової форми (заявки), доступної на сайті Організатора та в офісах Організатора.
2. Прийняття заявки буде підтверджене Організатором електронною поштою або в офісі Організатора.
3. Умовою участі в програмі „MyPath” є погодження з положеннями цього Регламенту. Погодження з положеннями Регламенту здійснюється щонайменше у формі документа.

§5 Мовні курси
1. У рамках участі в програмі „MyPath” Учасник може взяти участь у мовних курсах.
2. Для участі в мовних курсах Учасник зобов’язаний передати Організатору відповідну заяву та дати згоду на опрацювання персональних даних третьому суб’єкту, який діє на замовлення Організатора і проводить уроки польської мови.
3. Відмова від мовних курсів є можливою найпізніше за три робочі дні до дати початку мовних курсів. Відмову слід оформити, надсилаючи Організатору лист, що інформує про відмову від участі в курсах, електронною поштою на адресу mypath.rezygnacja@manpower.pl
4. Датою відмови від курсу вважається дата надходження електронного листа до Організатора.
5. Відмова від участі у мовних курсах є рівнозначною відкликанню згоди на опрацювання персональних даних.
6. У разі відмови учасника від курсів пізніше, ніж за 3 дні до дати початку курсів, Учасник зобов’язаний вказати особу, яка відвідуватиме курси замість нього.
7. Організатор залишає за собою право скасувати курси з причин, незалежних від нього, або у разі запису недостатньої кількості учасників станом на за 2 робочі дні до дати початку мовних курсів. Організатор не відповідає за скасування мовних курсів з причин, залежних від третього суб’єкта, який проводить уроки польської мови.
8. У рамках участі в мовних курсах Учасник зобов’язується брати участь у всіх уроках польської мови, про які його повідомив Організатор. Учасник зобов’язується пунктуально приходити на уроки польської мови.
9. Місце і дати мовних курсів Організатор вкаже окремо.
10. Організатор зобов’язується забезпечити учасникам мовних курсів навчальні матеріали.
11. Кожен Учасник отримає сертифікат, що підтверджує участь у мовних курсах, за умови участі у всіх заняттях в рамках мовних курсів та участі в підсумковому іспиті.
12. Участь у мовних курсах є безкоштовною. Усі витрати несе Організатор.

§6 Відмова від участі в програмі „MyPath”
1. Учасник має право відмовитися від участі в програмі „MyPath” у будь-який момент. Для цього він повинен надіслати Організатору на адресу електронної пошти mypath.rezygnacja@manpower.pl відповідну заяву або передати її особисто в офісі Організатора.

§7 Захист персональних даних
1. Для участі в програмі „MyPath” Учасник зобов’язаний виразити бажання участі в програмі „MyPath” і дати згоду на опрацювання персональних даних Організатором, відповідно до Додатку № 1 до Регламенту.
2. Для участі в мовних курсах Учасник зобов’язаний подати заяву про бажання участі в мовних курсах і дати згоду на опрацювання персональних даних, відповідно до Додатку № 2.
3. Учасник може дати згоду на опрацювання персональних даних у вигляді свого зображення для маркетингових потреб програми „MyPath”, відповідно до Додатку № 3.
4. Учасник може дати згоду на опрацювання персональних даних для потреб актуального набору, який проводиться Організатором, відповідно до Додатку № 4.
5. Учасник може дати згоду на опрацювання персональних даних для потреб майбутніх наборів, що проводитимуться Організатором, відповідно до Додатку № 5.

§8 Прикінцеві положення
1. Учасник програми „MyPath” не має права на запис зображення або звуку від час курсів, крім випадків, коли Організатор заздалегідь надасть письмову згоду на запис зображення або звуку.
2. Учасник зобов’язаний зберігати повну конфіденційність конфіденційної інформації Організатора, а також третіх суб’єктів, яку Учасник отримає у зв’язку або при нагоді участі в програмі MyPath.
3. Учасник зобов’язаний зберігати в таємниці як під час тривання програми, так і після її завершення будь-яку інформацію, відомості, документи в будь-якій формі, передані або отримані у зв’язку з реалізацією програми, а також захищати їх від доступу третіх осіб. Будь-яка інформація та документи технічного, технологічного, торгового характеру або інформація та документи щодо організації підприємства Організатора або його бізнес-партнерів, отримані Учасником під час виконання або у зв’язку з реалізацією програми, вважатимуться суворою комерційною таємницею, незалежно від того, чи друга сторона здійснила необхідні заходи для збереження їхньої конфіденційності.
4. Учасник на вимогу Організатора зобов’язаний протягом наступних 7 робочих днів повернути всі матеріали і документи та всі їхні копії.
5. Організатор зберігає за собою право на внесення змін до Регламенту.
6. Внесені зміни будуть у поточному порядку публікуватися на сайті www.manpower.pl/ukraina і будуть доступні в офісах Організатора.
7. До питань, не врегульованих цим регламентом, застосовуються відповідні норми Цивільного кодексу РП.
8. Регламент набуває чинності 22.04.2022 р.