Informacja o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. w ManpowerGroup Sp. z o.o. oraz spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Manpower Group Solutions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., MP Management Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o. oraz MP Action Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polsce jest: Ilona Szmaj, email: daneosobowe@pl.manpowergroup.com.