Політика конфіденційності RODO

Політика конфіденційності RODO

Кінцевою метою ManpowerGroup є забезпечення конфіденційності даних наших Клієнтів, Працівників і Кандидатів на роботу, та прозорості їх обробки.

Політика конфіденційності описує способи захисту і обробки персональних даних відповідно до стандартів, визначених у чинних положеннях законодавства:

Розпорядженням Європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679
від 27 квітня 2016 р. у справі захисту фізичних осіб у зв’язку
з обробкою персональних даних і у справі вільного обігу таких даних та відхилення директиви 95/46/WE (загальне розпорядження про захист даних) – „Законодавчий вісник ЄС” № 119 від 4.5.2016; далі: RODO;
рекомендаціях Робочої групи ст. 29 з питань захисту даних від 4 квітня 2017 р. стосовно оцінки наслідків для захисту даних (DPIA) і визначення, чи обробка „з високою вірогідністю може призводити до високого ризику”, для потреб розпорядження 2016/679; WP 248/17;
рекомендаціях Робочої групи ст. 29 з питань захисту даних від 13 грудня 2016 р. стосовно інспекторів із захисту даних (‘DPO’), WP 243/16, переглянутих
5 квітня 2017 р.;
законом від 10 травня 2018 р. про захист персональних даних
законом від 26 червня 1974 р. – Трудовий кодекс, кодифікований текст: „Законодавчий вісник” за 2018 р. поз. 108 зі змінами; далі: Трудовий кодекс.

АДМІНІСТРАТОР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – ЗАЯВА ПРО СПІВАДМІНІСТРУВАННЯ
Відповідно до ст. 13 п. 1 і 2 розпорядження Європейського парламенту і ради (ЄС) 2016/679 про захист персональних даних від 27.4.2016 р. у справі захисту фізичних осіб у зв’язку з обробкою їх персональних даних і у справі вільного обігу таких даних та відхилення директиви 95/46/WE, „Законодавчий вісник ЄС” № 119 від 4.5.2016 р. (далі: RODO) повідомляємо, що Співадміністраторами персональних даних є компанії, які входять до складу Фінансової групи ManpowerGroup (далі WADO):
ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS 0000062137, місцезнаходження: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
MP Transactions Sp. z o.o. – KRS 0000339387, місцезнаходження: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
MP Services Sp. z o.o. – KRS 0000228311, місцезнаходження: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
MP Actions Sp. z o.o. –  KRS 0000234796, місцезнаходження: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o. – KRS 0000373518, місцезнаходження: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
MP Management Sp. z o.o. – KRS 0000482136, місцезнаходження: 90-057 Łódź,
Sienkiewicza 85/87

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Зібрані персональні дані ми зберігаємо на території Європейського економічного простору („ЄЕП”), на ретельно захищених серверах. Кожна операція з передачі і обробки персональних даних виконується відповідно до чинного законодавства.

СФЕРИ СПІВАДМІНІСТРУВАННЯ
У рамках діяльності Фінансової групи ManpowerGroup і усіх залежних компаній, які входять до її складу, ми виділяємо описані нижче сфери співадміністрування:
– ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ – сфера зовнішнього і внутрішнього підбору персоналу, що здійснюється спільно від імені усіх компаній, із використанням спільної бази даних кандидатів на роботу
– КАДРОВО-ЗАРПЛАТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ – внутрішніх і зовнішніх працівників, та тимчасових працівників, яке виконує спільний для усіх компаній відділ кадрів і заробітної платні
– PAYROLL – зарплатне обслуговування зовнішніх і тимчасових працівників, яке виконує спільний для усіх компаній відділ Payroll
– БУХГАЛТЕРІЯ – ведеться для усіх компаній спільним бухгалтерським відділом
– МАРКЕТИНГ І PUBLIC RELATIONS – реалізуються особами, які працюють у WADO, спільно для усіх компаній

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО
– кандидати на роботу
– тимчасові працівники, прийняті на роботу на підставі положень закону про працевлаштування тимчасових працівників
– зовнішні працівники, які працюють або надають послуги у Клієнта
– внутрішні працівники WADO

ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, НА ПІДСТАВІ ЯКИХ МИ ДІЄМО

– згоди кандидатів на роботу і працівників на обробку персональних даних

– виконання договорів і обов’язків агентства з тимчасового працевлаштування, передбачених положеннями закону про працевлаштування тимчасових працівників

– виконання договорів і обов’язків суб’єкта-роботодавця, передбачених положеннями законодавства

– виконання договору і реалізація договору з Клієнтом

– законно обґрунтований інтерес WADO

ПРАВА, НАЛЕЖНІ СУБ’ЄКТАМ ДАНИХ

Повідомляємо, що усі Суб’єкти даних мають:

– Право відкликати згоду на обробку персональних даних у будь-який момент.
– Право вимагати від WADO надання доступу до своїх персональних даних, їх спростування, усунення або обмеження обробки, а також право висунути заперечення щодо обробки даних і право на передачу даних.

Відкликання згоді і подання вимоги стосовно прав, вказаних вище, можна здійснити за допомогою Порталу обслуговування заявок Суб’єктів даних, зареєстрованих у базах ManpowerGroup, за допомогою якого до нас можна надіслати свою заявку.

Додатково свою вимогу можна подати за телефоном: +48 22 50 40 715, поштою: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa або шляхом особистого звернення за місцезнаходженням або у будь-яку філію WADO.

Окрім того, повідомляємо, що:
– по відношенню до Суб’єктів даних не будуть прийматися автоматизовані рішення (рішення без істотної участі людини), у тому числі персональні дані Суб’єктів даних не підлягатимуть профілюванню.

– у тому випадку, якщо обробка персональних даних порушує положення законодавства, усі Суб’єкти даних мають ПРАВО ПОДАТИ СКАРГУ У НАГЛЯДОВИЙ ОРГАН – Голові Управління із захисту персональних даних.

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
У випадку набору на роботу, період зберігання даних у нашій організації був визначений відповідно до критерію часу тривалості проектів з набору на роботу, що означає, що персональні дані Суб’єктів даних оброблятимуться доти, доки триває набір на роботу, а після завершення процесу набору на роботу дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для потреб встановлення, розслідування і захисту претензій, які становлять законно обснований інтерес WADO у розумінні ст. 6, п. 1 літ. F RODO.

Політика верифікації дійсності згод визначає внутрішній період зберігання тривалістю 3 роки, і після закінчення цього періоду WADO надсилатиме повторні запитання Суб’єктам даних у справі актуалізації згоди.

У випадку сфер, пов’язаних із працевлаштуванням, WADO дотримується періоду зберігання відповідно до чинних положень законодавства.

ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми дуже серйозно ставимося до захисту персональних даних, тому у рамках діяльності як WADO (на підставі відповідної ухвали кожна з компаній) ми призначили одного спільного Інспектора із захисту персональних даних і локальний колектив представників IODO, з якими можна зв’язатися за допомогою електронної пошти: daneosobowe@pl.manpowergroup.com, за телефоном: +48 22 50 40 715, поштою: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa