Jak możemy Ci pomóc?

Praca tymczasowa

Manpower może zapewnić Twojej firmie elastyczność zwiększania lub zmniejszania poziomu zatrudnienia w zależności od potrzeb w danej chwili. Zatrudnienie pracowników tymczasowych jest regulowane przepisami ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.

Pracownicy, których znajdujemy, zatrudniamy i delegujemy do pracy w Twojej firmie, są wysoce wykwalifikowani i dopasowani według wcześniej ustalonych kryteriów. De facto są oni pracownikami Manpower, a więc to my zajmujemy się kwestiami administracyjnymi i prawnymi, takimi jak ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, podatek dochodowy, świadczenia czy wynagrodzenie za urlop.

Na polskim rynku Manpower zapewnia usługi pracy tymczasowej ponad 1.400 firmom – zarówno międzynarodowym korporacjom, jak i małym, średnim i dużym polskim przedsiębiorstwom. Każdego roku zatrudniamy kilkadziesiąt tysięcy pracowników tymczasowych do pracy na rozmaitych stanowiskach.

Znajdujemy pracę wykwalifikowanym i niewykwalifikowanym pracownikom fizycznym oraz s pecjalistom i managerom z różnych branż, począwszy od sprzedaży, przez administrację, finanse, logistykę i technologię, a skończywszy na stanowiskach wysoce wyspecjalizowanych.

servicesAndSolutions1

Zmienny popyt na rynku. Krótsze terminy. Nowe projekty. Jak szybko Twoja firma potrafi się dostosować? Dzięki Manpower i naszym rozwiązaniom w kwestii pracy tymczasowej Twoja firma może zwiększyć swoją elastyczność i konkurencyjność. Nasze rozwiązania zapewnią odpowiednich ludzi w odpowiednim czasie.

Rekrutujemy według potrzeb

Nasz proces rekrutacyjny jest zaprojektowany tak, aby odnajdywać wykwalifikowanych pracowników, którzy od pierwszego dnia wniosą nową wartość do Twojej firmy. Dzięki ogólnopolskiej sieci biur mamy nieporównywalny dostęp do zasobów talentów w dowolnej branży. Używamy sprawdzonych i zaufanych metod ewaluacji, aby określić umiejętności danego kandydata oraz jego dopasowanie do środowiska pracy. Przede wszystkim jednak stawiamy sobie za zadanie poznać i zrozumieć cele biznesowe klienta, aby móc efektywnie dobierać odpowiednich ludzi.

Ograniczamy koszty

Z łatwością zwiększaj lub zmniejszaj poziom zatrudnienia w zależności od bieżących potrzeb, chroniąc stałych pracowników i trzymając koszty pod kontrolą. Mając Manpower po swojej stronie możesz znacząco ograniczyć wydatki związanie z zatrudnianiem, świadczeniami, emeryturami, podatkami i wynagrodzeniami.

Jesteśmy partnerem

Nawiązujemy bliską współpracę z Twoim zespołem, aby mieć pewność, że nasi pracownicy tymczasowi pasują do strategii zatrudnienia naszego klienta. W wielu przypadkach to na nas spoczywa cała odpowiedzialność za zarządzanie tymczasowymi zasobami – od rekrutacji i onboardingu po bezpieczeństwo i bieżące badanie satysfakcji.

Każdego dnia tysiące pracowników tymczasowych Manpower pracuje przy projektach u klientów z całego kraju. Najlepsi z nich nieustannie szukają nowych możliwości, aby przyczynić się do sukcesu kolejnej firmy. Może będzie to właśnie Twoja firma?

Outsourcing

Usługa outsourcingu to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nią samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom (Manpower).

Polega na kompleksowym zarządzaniu wybranymi procesami wraz z przejęciem odpowiedzialności za zarządzanie pracownikami, za osiągany przez nich wynik oraz za realizację określonych zadań na ustalonym poziomie.

Najczęściej opiera się o rozliczenie w modelu stawki sztywnej za godzinę realizacji usługi, stawki miesięcznej za obsługę wskazanego obszaru (ryczałt) lub rozliczaniem się za osiągnięty efekt – output (kilogram / tona przepakowanego produktu, mix opakowania zbiorczego, „task”) w obszarze produkcji, administracji i usług.

Dzięki outsourcingowi nasi Partnerzy Biznesowi zyskują
 • optymalizację kosztów pracy,
 • usprawnienie działalności firmy,
 • poprawę jakości realizowanych działań,
 • wsparcie w realizacji konkretnego projektu,
 • możliwość zwolnienia własnych zasobów do realizacji innych celów,
 • dopasowanie zasobów do rzeczywistych potrzeb,
 • koncentracja na podstawowej działalności firmy.
Korzyści płynące z outsourcingu
 • redukcja zaangażowania kapitałowego,
 • uzupełnienie kompetencji i doświadczeń,
 • uproszczenie procesu zarządzania,
 • rozwój działalności operacyjnej,
 • rozkład ryzyka,
 • oraz kontrolowana jakość usług (KPI / SLA).
Główne założenia
 • outsourcing ma zastosowanie do procesów i operacji wymagających ich wyodrębnienia pod zewnętrzne zarządzanie, najczęściej nie będących główną działalnością firmy (non-core business),
 • implementacja procesów w siedzibie klienta lub poza nią,
 • klient ma możliwość kontroli procesu, weryfikuje efekt i kontroluje wykonanie usługi zgodnie z wskazanymi przez siebie wytycznymi, procedurami,
 • ManpowerGroup Solutions zarządza operacyjnie procesem na podstawie opłaty za usługę ujętą w formie opłaty za jednostkę, godzinę lub ryczałtowe rozliczenie miesięczne,
 • współpraca oparta na wskaźnikach SLA/KPI’s określonych wspólnie z klientem.
Główne korzyści
 • zwiększenie elastyczności zatrudnienia przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu jakości pracy,
 • dostosowanie zatrudnienia do zmiennych potrzeb biznesowych klienta,
 • zwiększenie poziomu świadczonej usługi oraz satysfakcji klienta,
 • ograniczenie kosztu czasu i nakładów pracy na działania operacyjne,
 • koncentracja na kluczowych obszarach działalności firmy.
Obszary
 • Manufacturing & Logistics: Końcówka linii produkcyjnej, wyodrębnione części linii produkcyjnej, prace manualne, co-packing, wsparcie procesu produkcji,
 • Back Office & Shared Services: Wsparcie administracji – sekretariat, stanowiska asystenckie, mail room, dział druku, zarządzanie zamówieniami i inne obszary we wskazanym zakresie.

Rekrutacja stała

Kompleksowe rozwiązania rekrutacyjne Manpower, podobnie jak nasi eksperci, korzystają ze strategii personalizowanych dla danego klienta.

Celem jest dostarczanie pracowników dopasowanych do firmy i wymagań biznesowych. Jednocześnie efektywność naszych procesów redukuje koszty związanie z rekrutacją, rozmowami kwalifikacyjnymi, onboardingiem i szkoleniami. Efekt końcowy? Szybszy wzrost produktywności i większe zwroty z inwestycji.

Znajdź perfekcyjnych pracowników dla swojej firmy.

Czas. Energia. Pieniądze. Jeśli Twoja firma przedziera się przez stosy CV nadesłanych przez ludzi, którzy nie spełniają wymagań, marnowane są wszystkie te trzy zasoby. Co gorsza, z każdą minutą poszukiwań nieobsadzone stanowiska wywierają negatywny wpływ na produktywność.

Rozwiązania Manpower w zakresie pracy stałej dają bezpośredni dostęp do najlepszych, sprawdzonych i wykwalifikowanych kandydatów w każdej branży. To mniej czasochłonna, bardziej wydajna i najpewniejsza droga do zatrudnienia ludzi dopasowanych do potrzeb Twojej firmy. Mamy sprawdzone sposoby, aby zawsze zapewniać pracowników z odpowiednimi umiejętnościami i doświadczeniem. Pracowników, którzy rozumieją wizję i przyczynią się do długofalowego sukcesu Twojej firmy.

W Manpower opracowujemy rozwiązania i strategie rekrutacyjne w zakresie pracy stałej dostosowane do celów biznesowych Twojej firmy, dzięki którym dajemy mnogość opcji, z których każda odpowiada potrzebom naszych klientów.

Try & Hire

Try & Hire

Try & Hire to usługa łącząca korzyści płynące z rekrutacji stałej i tymczasowej. Dzięki niej masz możliwość sprawdzenia kandydata w praktyce, zanim zdacydujesz zatrudnić go na stałe. Taki okres próbny obsługiwany przez Manpower to gwarancja większej elastyczności, bezpieczeństwa zatrudnienia i ograniczenia kosztów. Dodatkowo, usługa Try & Hire daje Ci pełen dostęp do wszelkich udogodnień prawnych, które towarzyszą zatrudnieniu zewnętrznemu.

Manpower bierze na siebie pełną odpowiedzialność za proces rekrutacji i selekcji przedstawiając kandydatów, którzy odpowiadają Twoim potrzebom. Dzięki temu nasi klienci oszczędzają czas i pieniądze.

Kandydat, którego decydujesz się zatrudnić, pracuje wyłącznie w Twojej firmie. Z formalnego punktu widzenia jest zatrudniony przez Manpower na podstawie umowy o pracę, według przepisów Kodeksu pracy i Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dzięki okresowi zatrudnienia zewnętrznego zyskujesz możliwość praktycznej weryfikacji umiejętności danego pracownika. Dodatkowo masz więcej czasu, aby zbudować niezbędne we współpracy zaufanie.

Try & Hire

Outplacement

W obliczu zmian na rynku, zmian w strukturze czy strategii firmy wymagających zaplanowania czy restrukturyzacji w zakresie zasobów ludzkich, organizacje całego świata wybierają Right Management. W Polsce usługi outplacementu realizowane są przez markę ManpowerGroup na podstawie metodologii Right Management.

Skorzystanie z naszych usług od początku procesu redukcji zasobów ludzkich skutkuje łagodną zmianą ścieżki kariery. Od ponad 30 lat korzystamy z technologii zarówno innowacyjnych, jak i tych o ugruntowanej pozycji, aby wesprzeć firmę klienta podczas całego procesu, od powiadomienia o zwolnieniu po moment odejścia. Będziemy w stanie odnieść się wobec reakcji pracowników, doradzić im kolejne kroki i nawiązać współpracę w celu uzyskania wsparcia w trakcie zmiany ścieżki kariery.

Stawiamy sobie za cel zrozumienie zmiennych realiów współczesnego środowiska pracy. W odpowiedzi na potrzeby poszczególnych kandydatów w zakresie outplacementu, oferujemy zróżnicowane programy realizowane w biurze lub wirtualnie, zorientowane na zapewnienie skutecznych wyników. Wszyscy uczestnicy programu RightChoice korzystają ze spersonalizowanego, łatwo dostępnego podejścia do zmiany ścieżki kariery, maja dostęp do nowoczesnej technologii (ułatwiającej współpracę) oraz najważniejszych zasobów, do momentu podjęcia nowej pracy. Dodatkowe rozwiązania obejmują Life Options, które pomagają poszczególnym osobom w planowaniu następnej fazy kariery (emerytura, praca w niepełnym wymiarze godzin lub aktywna emerytura).

Usługi dla kadry zarządzającej

Zarządzanie odejściem i karierą członków managementu stanowi złożony zespół zobowiązań, zarówno wobec organizacji jak i pracowników. Nasze usługi dla kadry zarządzającej to w pełni dostosowany do potrzeb klienta program, realizowany przez senior konsultantów, który zapewnia szyty na miarę materiał oraz pomoc kierownikom wyższego szczebla o dużym potencjale. Konsultanci korzystają z sieci specjalistycznych zasobów, wywiadu biznesowego i kontaktów osobistych. Kadra zarządzająca naszego klienta ma dostęp do Rady Doradczej, gdzie można uzyskać porad dotyczących kierowania, wynagrodzenia kadry zarządzającej, planowania finansowego, źródeł kapitału i innych.

Programy grupowe

Usługi przeznaczone dla grup mają formę warsztatów prowadzonych przez konsultantów, a ich celem jest przygotowanie grup kandydatów do efektywnego poszukiwania pracy. Warsztaty zapewniają uczestnikom możliwość rozwijania umiejętności w zakresie poszukiwania pracy i networkingu, dając jednocześnie czas na praktyki i ćwiczenia w odgrywaniu ról.

Centra karier

Centra Karier to bardzo skuteczne rozwiązanie w procesie outplacementu w dużej skali (ponad 100 pracowników). Zapewniamy firmom kompleksowe rozwiązania, w tym przygotowanie programów dostosowanych do kultury organizacyjnej i preferencji poszczególnej populacji kandydatów. Nasza oferta zawiera opcję otwarcia na zamówienie centrów karier na miejscu, w firmie klienta.

Udostępnianie rozwiązań technologicznych

Technologia, która wspierają nasze rozwiązania w dziedzinie outplacementu, jest jedną z najbardziej zaawansowanych technicznie, łatwą w użyciu oraz dostępną w branży. Dzięki rozwiązaniom technologicznym takim, jak iView i Right-from-Home, które zostały opracowane z myślą o uproszczeniu i zmaksymalizowaniu powiązań miedzyludzkich, kandydaci mogą wykorzystać swoje kontakty, sieci powiązań, narzędzia i zasoby i zamienić je w ogromne możliwości rozwoju kariery.

Więcej informacji na temat outplacementu znajdą Państwo na stronie www.rightmanagement.pl